Many years of experience
Slovak manufacturer
we have been on the market for 30 years

VANEX sa od svojho vzniku (1992), zaoberá vývojom a sústavným zdokonaľovaním pásových lisov a ostatných doplňujúcich komponentov liniek.

VANEX vyrobil a sprevádzkoval viac ako 290 technologických liniek s pásovými lismi a dodal zariadenia a vykonal práce na viac ako 560 lokalitách.