Drainage

In addition to standard sludge dewatering lines, our company is also able to place the line on the chassis of a truck, or on a separate trailer or semi-trailer. Such a solution is primarily intended for:

  • for municipal and industrial wastewater treatment plants, where it is necessary to drain sludge at several points,
  • for sludge dewatering at treatment plants with less sludge production, for which a stationary sludge dewatering line would be financially unavailable.

The performance of the device, the content of solids at the outlet and the consumption of powdered flocculant depend on the parameters of the dewatered sludge, the type and dose of the powdered flocculant used and the quality of service.

The input and output points of individual media are designed with regard to the quick start-up of the mobile device, or into transportable condition. The sludge and rinsing water inlets are terminated with quick couplings.

List of moving line components with their brief description:

 Pásový lisodvodňovanie kalu
Flokulačné zariadenie miešanie kalu s roztokom polyelektrolytu
Vzduchový ovládací panel VX-VOPzariadenie ovládajúce tlakový vzduch
Chemické hospodárstvo VX-CHH-DA-atyp.automatická príprava roztoku flokuantu a jeho dávkovanie
Kompresorzabezpečenie tlakového vzduchu pre pásový lis
Kalové čerpadločerpanie kalu do pásového lisu
Pásový dopravníkodvod kalového koláča
Čerpadlo oplachovej vodyzabezpečenie tlakovej vody pre čistenie filtračných pásov lisu
Hlavný rozvádzač VX-R ovládanie a napájanie všetkých elektrických elementov linky
 Zásobná nádrž kaluzabezpečenie dostatku kalu pre lisovanie pri čerpaní kalu do lisu vonkajším čerpadlom a odstránenie veľkých nežiadúcich častí z kalu (ochrana vnútorného čerpadla a lisu)
Plastová nádrž pod lisomzabezpečuje využitie odtekajúceho filtrátu na oplach sít

Gallery