Odvodňovanie

Okrem štandardných liniek odvodňovania kalov je naša spoločnosť schopná umiestniť linku aj na podvozok nákladného automobilu, resp. na samostatný príves alebo náves. Takéto riešenie je určené predovšetkým:

  • pre komunálne a priemyselné čistiarne odpadových vôd, kde je nutné odvodňovať kal na viacerých stanoviskách,
  • pre odvodňovanie kalov na čistiarňach s menšou produkciou kalov, pre ktoré by bola stacionárna linka odvodňovania kalu finančne nedostupná.

Výkon zariadenia, obsah sušiny na výstupe a spotreba práškového flokulantu sú závislé od parametrov odvodňovaného kalu, druhu a dávky použitého práškového flokulantu a kvality obsluhy.

Vstupné i výstupné miesta jednotlivých médií sú riešené s ohľadom na rýchle uvedenie pojazdného zariadenia do chodu, resp. do prevozného stavu. Prívody kalu a oplachovej vody sú ukončené rýchlospojkami.

Zoznam komponentov pojazdnej linky s ich stručným popisom:

 Pásový lisodvodňovanie kalu
Flokulačné zariadenie miešanie kalu s roztokom polyelektrolytu
Vzduchový ovládací panel VX-VOPzariadenie ovládajúce tlakový vzduch
Chemické hospodárstvo VX-CHH-DA-atyp.automatická príprava roztoku flokuantu a jeho dávkovanie
Kompresorzabezpečenie tlakového vzduchu pre pásový lis
Kalové čerpadločerpanie kalu do pásového lisu
Pásový dopravníkodvod kalového koláča
Čerpadlo oplachovej vodyzabezpečenie tlakovej vody pre čistenie filtračných pásov lisu
Hlavný rozvádzač VX-R ovládanie a napájanie všetkých elektrických elementov linky
 Zásobná nádrž kaluzabezpečenie dostatku kalu pre lisovanie pri čerpaní kalu do lisu vonkajším čerpadlom a odstránenie veľkých nežiadúcich častí z kalu (ochrana vnútorného čerpadla a lisu)
Plastová nádrž pod lisomzabezpečuje využitie odtekajúceho filtrátu na oplach sít

Galéria