Chemické hospodárstvo

Účel

Rovnako ako pre ČOV môže byť chemické hospodárstvo používané v takmer všetkých odvetviach priemyslu. Chemické hospodárstvo je zariadenie pre plno automatizovanú alebo manuálnu prípravu, skladovanie a dávkovanie roztokov rôznych látok (napr. flokulant, bentonit, vápenné mlieko) požadovanej koncentrácie z práškových a emulzných koncentrátov.

Prioritné využitie je na prípravu roztokov flokulantov – látok určených predovšetkým na vyzrážanie rôznych druhov kalov pred ich spracovaním na pásových lisoch, zahusťovačoch alebo iných zariadeniach.

do katalógu bogdanka chh

Technické požiadavky

  • – Napäťová sústava : 3 + PEN  ~ 50Hz, 400V, TN – S,
  • – Pitná voda (prietok 2-3 m3/hod. , tlak cca 0,3 MPa),
  • – Vhodný typ flokulantu (práškový, emulzný)

Všeobecný popis zariadenia

Nádrže sú vyrobené z polypropylénových dosiek zváraním, sú spojené do jedného kompaktného celku a tvoria skelet zariadenia, na ktorom sú umiestnené všetky komponenty  chemického hospodárstva (skladba komponentov zariadenia závisí od typu, prípadne od požiadaviek zákazníka). Súčasťou zariadenia je aj rozvodná skriňa, z ktorej je zabezpečené napájanie a istenie jednotlivých elektrických komponentov. Na dverách rozvodnej skrine sú bezpečnostné prvky (hlavný vypínač, central stop) a ovládací displej, pomocou ktorého je ovládaný chod zariadenia.

Typová tabuľka

Okrem štandardne vyrábaných typov (viď tabuľka dole), vie firma VANEX zariadenie funkčne prispôsobiť podľa požiadaviek a špecifikácie zákazníka.  

chemické tabulka1

Jednokomorové chemické hospodárstvo

VX-CHH-G6

Dvojkomorové chemické hospodárstvo

VX-CHH-LLM-DA6

Trojkomorové a kruhové chemické hospodárstvo

Galéria

Máte záujem?

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.