Poradenstvo

Spoločnosť VANEX, vzhľadom na svoje dlhoročné skúsenosti nie len v oblasti odvodňovania kalov, poskytuje konzultácie a poradenstvo pre technologické procesy čistenia komunálnych, priemyselných ale aj potravinárskych odpadových vôd.