Výroba z plastu

Časť našej výroby tvoria aj atypické výrobky vyrábané na zákazku z PP plastov, poľa požiadaviek a potrieb zákazníkov, na základe výkresovej dokumentácie alebo jednoduchého návrhu. Pri výrobe používame:

  • Trieskové obrábanie/formátovanie (rezanie na pílach, sústruženie, frézovanie, hoblovanie …)
  • Zváranie (teplovzdušné, prípadne extrudérom)