Chemické hospodárstvo

Účel

Chemické hospodárstvo je zariadenie pre plno automatizovanú (prípadne manuálnu) prípravu, skladovanie a dávkovanie roztoku flokulantu požadovanej koncentrácie z práškových a emulzných látok.

Prioritné využitie je na prípravu roztokov flokulantov – látok určených predovšetkým na vyzrážanie rôznych druhov kalov pred ich spracovaním na pásových lisoch, zahusťovačoch alebo iných zariadeniach.

20200225_091102

Technické požiadavky

  • Napäťová sústava : 3 + PEN  ~ 50Hz, 400V, TN – S,
  • Pitná voda (prietok 2-3 m3/hod. , tlak cca 0,3 MPa),
  • Vhodný typ flokulantu (práškový, emulzný)

Typová tabuľka

Okrem štandardne vyrábaných typov (viď tabuľka nižšie), vieme zariadenie funkčne prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka.  

Princíp činnosti

Do miešacej nádrže chemického hospodárstva je privádzaná pitná voda, do ktorej je dávkovaný práškový/tekutý flokulant. Pomocou miešadla miešacej nádrže je voda s flokulantom rozmiešaná aby vznikol roztok flokulantu. Po skončení homogenizácie roztoku flokulantu je tento prečerpaný do zásobnej nádrže, z ktorej je dávkovacím čerpadlom prečerpávaný na miesto určenia.

Zariadenie môže pracovať v automatickom alebo manuálnom režime. Štandardne odporúčame používať automatický režim, iba v špeciálnych prípadoch v manuálny.

Všetky komponenty podstatné pre činnosť zariadenia vieme prispôsobiť pri výrobe zariadenia. Všetky atribúty podstatné pre činnosť zariadenia sú nastaviteľné:

  1. Rýchlosť napúšťania – je možné regulovať ventilom (otvára a zatvára sa elektronicky), množstvo kvapaliny kontrolované tlakovou sondou
  2. Koncentrácia roztoku – nastaviteľná na ovládacom displeji
  3. Homogenizácia roztoku – rozmiešavanie miešadlom nastaviteľné na ovládacom displeji (podľa požiadaviek výrobcu používaného flokulantu)
  4. Prečerpanie roztoku – len v prípade, že je zásobná nádrž prázdna, množstvo kvapaliny kontrolované tlakovou sondou
  5. Dávkovacie čerpadlo – množstvo prečerpávaného roztoku sa nastavuje potenciometrom  (spúšťa a vypína sa elektronicky), množstvo dávkovaného roztoku flokulantu je možné sledovať na rotametri prípadne na prietokomeri

Galéria

Máte záujem?

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.