Chemický a petrochemický priemysel

Pri procese spracovania materiálu v chemickom a petrochemickom priemysle a následným spracovaním týchto produktov vzniká odpadový materiál, ktorého objem je z ekologického a ekonomického hľadiska spotrebné minimalizovať. Spoločnosť VANEX poskytuje širokú škálu možnosti aj v tomto sektore, aj vďaka vysokej odolnosti proti rôznym chemickým látkam používaným v tomto priemysle.   

Výkony liniek zariadení VANEX sú závislé od druhu a kvality spracovávaného materiálu, druhu flokulantu, jednotlivých komponentov linky, typu filtračného sita a konkrétnej modifikácie zariadení. Jednotlivé aspekty je potrebné vytypovať na základe analýzy vzoriek materiálu určeného na spracovanie a požadovanému účelu spracovania (lisovanie, odvodnenie, čistenie tekutej zložky, príp. obidve).

          Lokality umiestnenia liniek VANEX:

tabulka chem a petrochemický priemysel

Galéria

Máte záujem?

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.