Energetický priemysel

Vzhľadom na súčasný rastúci dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie sa vyvinuli technológie, v ktorých vznikajú (prípadne sa používajú) kaly a rmuty, napríklad v bioplynových staniciach. V týchto situáciách je kľúčové minimalizovať objem kalu a zvyškov z ekologického aj ekonomického hľadiska. Pre kal, ktorý je zmesou pevného materiálu a tekutých zložiek, ponúka technológia od spoločnosti VANEX vynikajúce možnosti a širokú škálu využitia v tomto odvetví. Rovnako je dôležité aj znižovanie spotreby vody, čo je možné dosiahnuť jej recykláciou. Na to aby mohla byť voda recyklovaná, je v zariadeniach VANEX upravovaná (mechanicky, využívaním filtrácie a sedimentácie ).

Výkony liniek zariadení VANEX sú závislé od druhu a kvality spracovávaného materiálu, druhu flokulantu, jednotlivých komponentov linky, typu filtračného sita a konkrétnej modifikácie zariadení. Jednotlivé aspekty je potrebné vytypovať na základe analýzy vzoriek materiálu určeného na spracovanie a požadovanému účelu spracovania (lisovanie, odvodnenie, čistenie tekutej zložky, príp. obidve).

Lokality umiestnenia liniek VANEX:

tabulka energeticky priemysel

Galéria

Máte záujem?

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.