Farmaceutický priemysel

Zariadenia VANEX sú široko upotrebiteľné vrátane farmaceutického priemyslu. VANEX vyvinul špeciálne skonštruovaný lis na lisovanie zmesí bylín a kvapaliny (lieh, voda). Pričom môžu byť využité obidva produkty lisovania, tak ako tekutá zložka (filtrát), tak aj tuhá zložka (odvodnené bylinky). Tak ako všetky zariadenia vyvinuté firmou VANEX, je lis pre farmaceutický priemysel vyvinutý na maximálnu možnú efektivitu procesu.

         Vo farmaceutickom priemysle rovnako ako v každom vzniká odpadný materiál so špecifickými vlastnosťami na spracovanie ktorého, sa používajú zariadenia  VANEX.

         Výkony liniek zariadení VANEX sú závislé od druhu a kvality spracovávaného materiálu, druhu flokulantu, jednotlivých komponentov linky, typu filtračného sita a konkrétnej modifikácie zariadení. Jednotlivé aspekty je potrebné vytypovať na základe analýzy vzoriek materiálu určeného na spracovanie a požadovanému účelu spracovania (lisovanie, odvodnenie, čistenie tekutej zložky, príp. obidve).

tabulka farmaceuticky priemysel

Galéria

Máte záujem?

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.