Linka lisovania kalu na rámovej konštrukcii

Účel

Z hľadiska kompatibility a úspory priestoru vytvoril VANEX typ lisovacích liniek, kde sú všetky komponenty umiestnené na nerezovej rámovej konštrukcii a tým vytvárajú komplexný celok. Najväčšou výhodou liniek na konštrukcii je jednoduchá manipulácia s linkou, tzn. spúšťanie linky, odpájanie linky, prípadne jej presúvanie.

         Všetky nároky na lisovanie, s ohľadom na maximálne efektívne oddelenie tekutej zložky – vody (s možnosťou jej recyklácie) a pevnej zložky – kalu (a jeho vylisovanie), sú v plnej miere zachované.

         Okrem stacionárneho použitia používa VANEX linku na poskytovanie službu lisovania pre malé ČOV, pre ktoré by bolo nehospodárne mať stacionárnu linku.  

DSCN1334

     

Technické požiadavky

  • Vstupná sušina 1-4%
  • Vodorovná plocha pre umiestnenie linky na rámovej konštrukcii (špecifikovaná podľa typu použitých komponentov a potrieb zákazníka),
  • Napäťová sústava : 3 + PEN  ~ 50Hz, 400/230V, TN – S,
  • Úžitková voda (s tlakom 5-6 bar), prípadne je možnosť použitia filtrátu
  • Pitná voda (prietok 2-3 m3/hod. , tlak cca 0,3 MPa),
  • Vhodný typ flokulantu (práškový, emulzný)

Variabilita linky lisovania na rámovej konštrukcii

Vzhľadom na to, že niektoré ČOV potrebujú lisovať len dočasne, prípadne majú nedostatok priestoru v hale, je vhodným riešením linka lisovania na nerezovej rámovej konštrukcii. Lisovacie linky na rámovej konštrukcii, sú na základe špecifikácie zákazníka prispôsobené pre maximálnu možnú funkčnosť a efektivitu. Vstupné i výstupné miesta jednotlivých médií sú riešené s ohľadom na rýchle uvedenie zariadenia do chodu, resp. odstavenie/presunutie.

Pojazdné linky môžu na základe použitých komponentov tvoriť rôzne modifikácie lisovacích liniek. Základným komponentom je pásový lis, kú ktorému sa na základe potrieb zákazníka pridávajú ďalšie komponenty. Príklad štandardnej pojazdnej lisovacej linky: 

Pásový lis s chemickým hospodárstvom a dopravníkom

Princíp činnosti: V chemickom hospodárstve sa vyrába roztok flokulantu. Ten je privádzaný (dávkovacím čerpadlom) do dynamického mixéra na pásovom lise,  kde sa mieša s kalom (privádzaný kalovým čerpadlom). Zmes (kalu a flokulantu) je po procese lisovania rozdelená na tekutú a tuhú zložku. Tuhá zložka prepadáva na pásový dopravník, ktorý tuhú zložku odnáša na miesto určenia.

Galéria

Máte záujem?

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.