Linka lisovania kalu v kontajneri

Účel    

Na základe potrieb klientov vytvoril VANEX typ lisovacích liniek, ktoré sa dajú umiestniť do lodného kontajnera a tvoria s ním komplexný systém aj s elektro a vodoinštaláciou. Takto upravený lisovací kontajner je vhodnou voľbou pre ČOV, ktoré nedisponujú dostatočným vnútorným priestorom, prípadne ich stavebná pripravenosť je na nízkej úrovni. Lisovací kontajner môže byť umiestnený kdekoľvek v exteriéri, stačí pripraviť pätky (vodorovné) a priviesť ku kontajneru vodu, elektrinu a kal.

Všetky nároky na lisovanie, s ohľadom na maximálne efektívne oddelenie tekutej zložky – vody (s možnosťou jej recyklácie) a pevnej zložky – kalu (a jeho vylisovanie), sú v plnej miere zachované.

Iváncsa - Kontajner
Kontajner

Technické požiadavky

  • Homogenizovaný kal o vstupnej sušine 1- 6 %
  • Napäťová sústava : 3 + PEN  ~ 50Hz, 400/230V, 32A, TN – S,
  • Úžitková voda (s tlakom 5-6 bar), prípadne je možnosť použitia filtrátu
  • Pitná voda (prietok 1-2 m3/hod. , tlak min. 0,3 MPa),
  • Vhodný typ flokulantu (práškový, emulzný)
  • Pripravené pätky osadené vodorovne

Variabilita linky lisovania v kontajneri

Lisovacie linky v kontajneri VANEX sú na základe špecifikácie prispôsobené pre maximálnu možnú funkčnosť a efektivitu. V kontajneri môžu byť rôzne modifikácie zahusťovacích liniek na základe komponentov, z ktorých pozostáva. Základným komponentom je pásový lis, kú ktorému sa na základe potrieb pridávajú ďalšie komponenty. Príklad štandardnej lisovacej linky v kontajneri: 

Pásový lis s chemickým hospodárstvom a dopravníkom

Princíp činnosti: V chemickom hospodárstve sa vyrába roztok flokulantu. Ten je privádzaný (dávkovacím čerpadlom) do dynamického mixéra na pásovom lise,  kde sa mieša kalom (privádzaným kalovým čerpadlom). Zmes (kalu a flokulantu) je po procese lisovania rozdelená na tekutú a tuhú zložku. Tuhá zložka prepadáva na pásový dopravník, ktorý tuhú zložku odnáša na miesto určenia.

Galéria

Máte záujem?

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.