Papierenský priemysel

        Pri výrobe a recyklácii papiera vznikajú tekuté vláknité kaly, ktorých objem je potrebné zmenšiť, či už pre výrobné alebo recyklačné účely. Výkony liniek zariadení VANEX sú závislé od druhu a kvality spracovávaného materiálu, druhu flokulantu, jednotlivých komponentov linky, typu filtračného sita a konkrétnej modifikácie pásového lisu. Jednotlivé aspekty je potrebné vytypovať na základe analýzy vzoriek vstupného kalu.  Lisy aj celé linky sme postupne vyvíjali pre maximálnu možnú efektivitu. Momentálne v odvodňovacích linkách používame vysokotlaké lisy VX-VT8-20 a ich modifikácie. Z hľadiska použitia je možné rozdeliť na 3 pododvetvia:

  1. Pracie papierenské lisy sú využívané v procese prania pololátky v papierenskom priemysle. Procesom lisovania na lisoch umiestnených za sebou a opätovného narieďovania sa vláknina postupne zbavuje chemikálií a ľanová pololátka získa požadovanú úroveň kvality.   
tabuľka papierensky priemysel 1
  1. Spracovávanie tetrapackov a zberového papiera z recyklácie, kde je potrebné po priemyselnom spracovaní vylisovať vzniknutý kal z papierenského odpadu a spätne využiť vylisovaný kal.
tabuľka papierensky priemysel 2
  1. Spracovanie odpadov vzniknutých pri výrobe papiera, ktoré obsahujú škroby, popoly, farby a minimalizovanie ich objemu a hmotnosti pre ich čo najekonomickejšie odstránenie.
tabuľka papierensky priemysel 3

Galéria

Máte záujem?

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.