Pásové lisy

Účel

Základným prvkom odvodňovacích liniek sú pásové lisy. Pásové lisy sú zariadenia na mechanické odvodňovanie rôznych druhov kalov resp. iných médií.  Cieľom je lisovaním kalu dosiahnuť požadovanú sušinu vytváraním mechanického tlaku na kal, ktorý je zmiešaný s roztokom flokulantu. Oddelenú vodu je možné recyklovať znovu použiť v technologickom procese práce odvodňovacej linky.  

1673269683974

Technické požiadavky

 • Napäťová sústava : 3 + PEN  ~ 50Hz, 400/230V, TN – S,
 • Úžitková voda (s tlakom 5-6 bar), príp. s filtrát
 • Prepojenie s chemickým hospodárstvom (dodávka flokulantu)
 • Pripojenie stlačeného vzduchu min.6 bar

Princíp činnosti

Kal určený na lisovanie je privádzaný kalovým čerpadlom do mixéra (flokulačného zariadenia), v ktorom dochádza k jeho premiešaniu s pridávaným roztokom flokulantu, ktorý privádza dávkovacie čerpadlo roztoku flokulantu z nádrže chemického hospodárstva. Intenzitu zapracovania ako aj množstvo dávkovaného kalu a roztoku flokulantu je možné plynule regulovať na ovládacom paneli.

Z mixéra vyteká premiešaný kal s flokulantom na filtračné sito. V tomto mieste dochádza k rovnomernému rozhrnutiu kalu rozhrňovacou lištou na celú šírku sita ako aj ku prvému gravitačnému odtekaniu uvoľnenej vody do systému žľabov. Materiál spolu s filtračným sitom postupuje a prechádza systémom valcov navrhnutým pre maximálne možné odvodnenie materiálu. Odvodnený materiál je na konci lisovacej zóny oddeľovaný od filtračných sít stieraniami, z horného sita a dolného sita a  prepadáva napríklad na dopravník, alebo do kontajnera.

Voda, ktorá stiekla následkom gravitácie, stlačením v klinovej zóne a vylisovaním v lisovacej  zóne steká systémom žľabov do zbernej nádoby pod lisom. Zo zbernej nádoby pod lisom voda odteká samospádom prípadne môže byť znovu použitá na oplachovanie filtračných sít a tým recyklovaná. 

Modifikácie

 1. Modifikácia na zvýšenej konštrukcii
 2. Modifikácia so zásobnou nádržou pod lisom (na ostrek sít použitá voda z odtoku)
 3. Modifikácia so zásobnou nádržou a ostrekovým čerpadlom (recyklácia vody z lisu na oplach)
 4. Modifikácia s krytovaním

Typová tabuľka

Na základe parametrov je možné vytypovať lisovacie zariadenie ideálne  z funkčného a energetického hľadiska (okrem štandardného typu vieme prispôsobiť zariadenie podľa požiadaviek zákazníka). Primárne vstupné faktory, na ktoré pri vytypovaní zariadenia treba prihliadať sú:

 • Sušina –  (ideálne poslať na rozbor do Vanex)
 • Podiel organických látok – (ideálne poslať na rozbor do Vanex)
 • Výkon (m3/hod.) – prítok materiálu určeného na spracovanie
 • Flokulant – určený na základe rozboru
tabuľka lisy

Vysokotlaký pásový lis VX-VT 6-20

VX-VT-12

Pásový lis VX 15-20N

VX-20

Pásový lis VX 6-12N

VX-10

Pásový lis VX-GORO 6-12V

VX-GORO10

Máte záujem?

  Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.