Pásové zahusťovače

Účel

Pásový zahusťovač je zariadenia na mechanické kontinuálne odvodňovanie (zahustenie) rôznych druhov médií resp. kalov (z ČOV aj priemyselných) pred ďalším spracovaním zahustenej zložky napr. pásovým lisom a recyklovanie tekutej zložky (filtrátu) napr. ako oplachovej vody.

DSCF0012

Technické požiadavky

 • Napäťová sústava : 3 + PEN  ~ 50Hz, 400/230V, TN – S,
 • Úžitková voda (prietok 2-3 m3/hod., tlak cca 0,3 MPa), príp. s filtrát
 • Prepojenie s chemickým hospodárstvom (ak je podľa technologického postupu potrebný flokulant)
 • Pripojenie stlačeného vzduchu min.6  bar (pri vyhotovení so vzduchovou reguláciou)

Typová tabuľka

Na základe parametrov je možné vytypovať zahusťovacie zariadenie ideálne  z funkčného a energetického hľadiska (okrem štandardného typu vieme prispôsobiť zariadenie podľa požiadaviek zákazníka). Pri vytypovaní zariadenia treba prihliadať na:

Vstupné faktory:

 1. Sušina –  (ideálne poslať na rozbor do Vanex)
 2. Podiel organických látok – (ideálne poslať na rozbor do Vanex)
 3. Výkon (m3/hod.) – prítok materiálu určeného na spracovanie
 4. Flokulant – určený na základe rozboru

Výstupné faktory:

 1. Sušina –  (ideálne poslať na rozbor do Vanex)
 2. Filtrát
zahusťovač tabuľka

Princíp činnosti

Materiál určený na zahustenie je privádzaný:

 1. priamo na násypku (bez pridania flokulantu)
 2. cez zmiešavací žľab (kde sa premiešava kal s roztokom flokulantu)
 3. cez vysokorýchlostný mixér (kde sa premiešava kal s roztokom flokulantu) 

Kal (kal s flokulantom) vyteká na filtračné sito, kde začne odvodňovanie (voľná voda preteká cez sito a hromadí sa v nádrži na filtrát a zahustený materiál zostáva na filtračnom site a pohybuje sa s ním v smere od napínacieho valca k pohonovému, kde je umiestnené stieranie a oddeluje zahustený materiál (môže byť ďalej spracovaný napr. pásovým lisom). Voda, ktorá stiekla následkom gravitácie do zbernej nádoby pod zahusťovačom. Zo zbernej nádoby pod lisom voda odteká samospádom prípadne môže byť znovu použitá na oplachovanie filtračného sita (samotného zariadenia, prípadne iného v odvodňovacej linke) a tým recyklovaná. 

Modifikácie

Pásový lis môže byť  vyrobený v niekoľkých modifikáciách. Sú to:

 1. Modifikácia bez ochrannej rolety
 2. Modifikácia s ochrannou roletou
 3. Modifikácia bez podstavca
 4. Modifikácia na nerezovom podstavci

Galéria

Máte záujem?

  Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.