Stacionárna linka zahustenia kalu

Účel

Spracovanie komunálnych kalov prebieha na čistiarňach odpadových vôd v niekoľkých etapách. Jednou z posledných etáp je aj zahustenie kalu. Práve na tento účel vytvoril VANEX zahusťovacie linky, ktorých cieľom je predovšetkým maximálne možné zahustenie kalu s čo najefektívnejším oddelením tekutej zložky – vody (s možnosťou jej recyklácie).

DSCF0009

Technické požiadavky

  • Vstupná sušina 0,5-1%
  • Napäťová sústava : 3 + PEN  ~ 50Hz, 400/230V, TN – S,
  • Úžitková voda (s tlakom 5-6 bar), prípadne je možnosť použitia filtrátu
  • Prepojenie s chemickým hospodárstvom (dodávka flokulantu)
  • Pripojenie stlačeného vzduchu min.6 bar
  • Pitná voda (prietok 2-3 m3/hod. , tlak cca 0,3 MPa),
  • Vhodný typ flokulantu (práškový, emulzný)

Variabilita zahusťovacích liniek

Kal na každej lokalite ako aj samotná lokalita má svoje špecifikácie, preto sú jednotlivé zahusťovacie linky VANEX prispôsobené pre maximálnu možnú funkčnosť a efektivitu. Sú vytvorené rôzne modifikácie zahusťovacích liniek na základe komponentov, z ktorých pozostáva a samozrejme podľa požiadaviek zákazníka. Základným komponentom je pásový zahusťovač, kú ktorému sa na základe potrieb pridávajú ďalšie komponenty. Príklad štandardnej zahusťovacej linky: 

Zahusťovač s chemickým hospodárstvom a so zásobnou nádržou

Princíp činnosti: V chemickom hospodárstve sa vyrába roztok flokulantu. Ten je privádzaný(dávkovacím čerpadlom) do dynamického mixéra na pásovom zahusťovači,  kde sa mieša kalom (privádzaným kalovým čerpadlom). Zmes (kalu a flokulantu) je po procese zahusóvania rozdelená na tekutú a zahustenú zložku. Zahustená zložka prepadáva do zásobníka na zahustený kal, ktorý je z danej nádrže odčerpávaný na miesto určenia. Zásobná nádrž slúži ako zásobáreň na ostrekovú vodu na ostrek pásového filtra zahusťovača.

Galéria

Máte záujem?

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.