Zásobná nádrž

Účel

Zásobná nádrž je zariadenia určené predovšetkým na zabezpečenie dostatočného množstva vody ako aj jej čistoty. V linkách vyrábaných firmou VANEX slúži na vytvorenie zásoby vody prioritne na ostrekovanie (čistenie) filtračných sít pásových lisov a zahusťovačov.

20230420_105029

Technické požiadavky

– Napäťová sústava : 3 + PEN  ~ 50Hz, 400V, TN – S,

– Úžitková voda (prietok 2-3 m3/hod. , tlak cca 0,3 MPa),

Typová tabuľka

Okrem štandardne vyrábaného typu (viď tabuľka dole), vieme zariadenie funkčne prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka (šírka, dĺžka a výška).  

TYPCelková dĺžka (mm)Celková dĺžka (mm)Celková dĺžka (mm)Celková dĺžka (mm)
VX-ZN 200011601620300

Princíp činnosti

Do nádrže je privádzaná voda prívodným potrubím cez pneumatický ventil.  Ústie prívodného potrubia je potrebné aby bolo umiestnené tak, aby privádzaná voda dopadala na nerezové sito. Na tomto site sa zachytávajú nečistoty prinášané vodou, ktoré sa po nahromadení v zbernej časti nádrže vypúšťajú vypúšťacím ventilom von z nádrže.

Nádrž je zakrytovaná krytom, ktorý slúži na zachytávanie vody pri manipulácii s pohyblivým oplachom. Pohyblivý oplach slúži na prečistenie nerezového sita čistou tlakovou vodou privádzanou hadicou oplachu.

Maximálna a minimálna výška hladiny je kontrolovaná plavákmi  SL1 – Nedostatok oplachovej vody a SL2 – Automatické plnenie oplachovej vody. Na základe informácie od plávajúcich sond sa otvára a zatvára pneumatický ventil.

Voda je zvyčajne z nádrže odoberaná čerpadlom (nie je súčasťou nádrže) a prečerpávaná na miesto určenia.

Galéria

Máte záujem?

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.