Účel

Základným prvkom odvodňovacích liniek sú pásové lisy. Pásové lisy sú zariadenia na mechanické odvodňovanie rôznych druhov kalov resp. iných médií.  Cieľom je lisovaním kalu dosiahnuť požadovanú sušinu vytváraním mechanického tlaku na kal, ktorý je zmiešaný s roztokom flokuklantu. Oddelenú vodu je možné recyklovať a znovu použiť v technologickom procese práce odvodňovacej linky.  

Technické požiadavky

  • Napäťová sústava : 3 + PEN  ~ 50Hz, 400/230V, TN – S,
  • Úžitková voda (s tlakom 5-6 bar), prípadne je možnosť použitia filtrátu
  • Prepojenie s chemickým hospodárstvom (dodávka flokulantu)
  • Pripojenie stlačeného vzduchu min.6 bar

Typová tabuľka

Na základe parametrov kalu, resp. iných médií, je možné vytypovať lisovacie zariadenie tak
z funkčného ako aj energetického hľadiska (okrem štandardného typu vieme prispôsobiť zariadenie podľa požiadaviek zákazníka). Faktory, na ktoré pri vytypovaní zariadenia treba prihliadať, sú predovšetkým vstupné parametre kalu:

  • Sušina –  (ideálne poslať na rozbor do spoločnosti VANEX)
  • Podiel organických látok – (ideálne poslať na rozbor do spoločnosti VANEX)
  • Výkon (m3/hod.) – prítok materiálu určeného na spracovanie (kal/iné médium)
  • Flokulant – určený na základe rozboru
Lisy pre štandardné kaly (napr. z ČOV)
Typ lisu Rozmery lisu v metroch
(š x d x v)
Šírka sita (m) Hmotnosť (kg)Príkon (kW)Vstupná sušina 1-4%
Výkon (m3/hod)Výstupná sušina (%)
VX-GORO 6V 1,45×3,10×1,850,69502,252-5*15-40 **
VX-GORO 8V1,65×3,10×1,850,811004-7*15-40 **
VX-GORO 10V1,85×3,10×1,851,012505-10*15-40 **
VX-GORO 12V2,05×3,10×1,851,213506-12*15-40 **
VX-6N1,43×4,49×2,200,6222033-6*18-40 **
VX-8N1,63×4,49×2,200,825805-10*18-40 **
VX-10N1,83×4,49×2,201,029406-13*18-40 **
VX-12N2,03×4,49×2,201,233007-15*18-40 **
VX-15N2,51×4,77×1,581,555803,710-20*18-40 **
VX-20N3,38×4,97×2,452,0658015-28*18-40 **
*   Výkon pásových lisov súvisí predovšetkým so vstupnou sušinou. Pre vysvetlenie je uvedený príklad pre pásový lis VX-GORO 6V (prvý riadok tabuľky): pri 1% vstupnej sušine bude výkon 5 m3/hod a pri 4% vstupnej sušine bude výkon 2 m3/hod
** Výstupná sušina závisí od podielu organických látok v materiáli,  preto je najlepším riešením poslať        vzorky  materiálu na rozbor do spoločnosti VANEX, ktorá následne vytypuje ideálne riešenie.

Galéria

Máte záujem?

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.