Pojazdná linka lisovania kalu

Účel

Na základe potrieb klientov vytvoril VANEX typ lisovacích liniek, ktoré sa dajú umiestniť na podvozok nákladného automobilu, resp. na samostatný príves alebo náves. Pojazdná linka na lisovanie kalu je vhodná najmä pre lokality, kde je nutné odvodňovať kal na viacerých stanoviskách.

Všetky nároky na lisovanie, s ohľadom na maximálne efektívne oddelenie tekutej zložky – vody (s možnosťou jej recyklácie) a pevnej zložky – kalu (a jeho vylisovanie), sú v plnej miere zachované.

DSC01420

Technické požiadavky

  • Vstupná sušina 1-4%
  • Zásobná nádrž kalu s miešadlom (akumulácia kalu počas neprítomnosti pojazdného
  •   zariadenia),
  • Vodorovná plocha s rozmermi (špecifikovaná podľa typu použitých komponentov a potrieb zákazníka) pre umiestnenie zariadenia,
  • Napäťová sústava : 3 + PEN  ~ 50Hz, 400/230V, TN – S,
  • Úžitková voda (s tlakom 5-6 bar), prípadne je možnosť použitia filtrátu
  • Pitná voda (prietok 2-3 m3/hod. , tlak cca 0,3 MPa),
  • Vhodný typ flokulantu (práškový, emulzný)

Variabilita pojazdnej linky lisovania

Vzhľadom na to, že niektoré ČOV potrebujú lisovať na viacerých stanovištiach je vytvorený typ linky umiestniteľný na podvozok nákladného automobilu, resp. na samostatný príves alebo náves. Pojazdné lisovacie linky VANEX sú na základe špecifikácie prispôsobené pre maximálnu možnú funkčnosť a efektivitu. Vstupné i výstupné miesta jednotlivých médií sú riešené s ohľadom na rýchle uvedenie pojazdného zariadenia do chodu, resp. do prevozného stavu a prívody kalu a oplachovej vody sú ukončené rýchlo spojkami.

Pojazdné linky môžu na základe použitých komponentov tvoriť rôzne modifikácie. Základným komponentom je pásový lis, kú ktorému sa na základe potrieb pridávajú ďalšie komponenty. Príklad štandardnej pojazdnej lisovacej linky: 

Pásový lis s chemickým hospodárstvom a dopravníkom

Princíp činnosti: V chemickom hospodárstve sa vyrába roztok flokulantu. Ten je privádzaný (dávkovacím čerpadlom) do dynamického mixéra na pásovom lise,  kde sa mieša kalom (privádzaný kalovým čerpadlom). Zmes (kalu a flokulantu) je po procese lisovania rozdelená na tekutú a tuhú zložku. Tuhá zložka prepadáva na pásový dopravník, ktorý tuhú zložku odnáša na miesto určenia.

Galéria

Máte záujem?

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.