Stacionárna linka odvodnenia kalu

Účel

Spracovanie komunálnych kalov prebieha na čistiarňach odpadových vôd v niekoľkých etapách. Poslednou etapou je odvodňovanie kalu, ktorého cieľom je oddeliť vodu od tuhej zložky a jej vylisovanie. Momentálne sú kladené čoraz väčšie nároky na spracovanie a uskladňovanie odpadov. V praxi to znamená ich minimalizáciu z pohľadu objemu a hmotnosti. Odvodňovacie a lisovacie linky VANEX sú určené práve na tento účel, s ohľadom na maximálne efektívne oddelenie tekutej zložky – vody (s možnosťou jej recyklácie) a pevnej zložky – kalu (a jeho vylisovanie).

IMG_2539

Technické požiadavky

  • Homogenizovaný kal so vstupnou sušinou 1 – 4%,
  • Napäťová sústava : 3 + PEN  ~ 50Hz, 400/230V, TN – S,
  • Úžitková voda (prípadne je možnosť použiť na umývanie filtračných pásov filtrát),
  • Pitná voda (tlak min. 3 bar),
  • Vhodný typ flokulantu (práškový, emulzný)

Variabilita lisovacích a odvodňovacích liniek

Každá lokalita má svoje špecifikácie, čo sa týka zloženia kalu a možností umiestnenia v hale. Preto sú jednotlivé lisovacie linky VANEX prispôsobené z hľadiska funkčnosti a efektivity. Sú vytvorené rôzne modifikácie lisovacích liniek podľa komponentov, z ktorých pozostáva a samozrejme podľa potrieb zákazníka. Základným komponentom je pásový lis (vytypovaný na základe objemu a vstupných parametrov kalu), ku ktorému sa na základe potrieb zákazníka pridávajú ďalšie komponenty. Príklad štandardnej lisovacej linky: 

Pásový lis s chemickým hospodárstvom, so zásobnou nádržou a dopravníkom

Princíp činnosti: V chemickom hospodárstve sa vyrába roztok flokulantu. Ten je privádzaný(dávkovacím čerpadlom) do dynamického mixéra na pásovom lise,  kde sa mieša kalom (privádzaným kalovým čerpadlom). Zmes (kalu a flokulantu) je po procese lisovania rozdelená na tekutú a tuhú zložku. Tuhá zložka prepadáva na pásový dopravník, ktorý tuhú zložku odnáša na miesto určenia. Zásobná nádrž slúži ako zásobáreň na ostrekovú vodu na ostrek filtračných pásov lisu.

Stacionarna linka odvodnenia – graf

Galéria

Máte záujem?

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.