Ťažobný priemysel

Ťažobný priemysel je mimoriadne náročný na množstvo vody spotrebovávanej na premývanie vyťaženej horniny. Týmto procesom vzniká veľké množstvo kalu.  Je čoraz dôležitejšie vzniknutý kal odvodňovať, vodu prečistiť recyklovať, čo znamená použiť opakovane, aby sa jej spotreba minimalizovala. Výkony liniek zariadení VANEX sú závislé od druhu a kvality spracovávaného materiálu, druhu flokulantu, jednotlivých komponentov linky, typu filtračného sita a konkrétnej modifikácie zariadení. Jednotlivé aspekty je potrebné vytypovať na základe analýzy vzoriek materiálu určeného na spracovanie a požadovanému účelu spracovania (lisovanie, odvodnenie, čistenie tekutej zložky, príp. obidve).

Z hľadiska procesu je možné uviesť rôzne typy odvodňovacích liniek:

  1. Sedimentačná linka, kde sa využíva princíp sedimentácie kalu vzniknutého premývaním štrku v štrkovej bani na čistenie vody .
tabulka tazobny priemysel 1
  1. Lisovacia linka, kde sa využitím lisovacích síl lisuje zahustený kal vzniknutý premývaním materiálu z povrchovej ťažby pieskov.
tabulka tazobny priemysel 2
  1. Odvodnenie kalu z lagún.
tabulka tazobny priemysel 3

Galéria

Máte záujem?

    Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.